Każdy z nas co roku staje przed tym samym, ponawiającym się dla gospodarstwa problemem: jak obniżyć koszty produkcji, aby wyjść na swoje przy spadających cenach płodów rolnych. Każda możliwa oszczędność, która nie wpływa negatywnie na plon i jego jakość, jest zawsze bardzo pożądana.

W celu znalezienia możliwości optymalizacji nakładów ponoszonych na środki do produkcji rolnej, warto przeanalizować pod tym kątem listę dostępnych preparatów chemicznych oraz nawozów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę pestycydy zarejestrowane do stosowania w różnych uprawach polowych, to uzyskanie wymiernych oszczędności możliwe będzie dzięki połączeniu ich stosowania z racjonalną agrotechniką oraz nawożeniem zarówno nawozami doglebowymi , jak i do stosowania nalistnego.

Zwalczanie w odpowiedniej fazie rozwojowej uciążliwych chwastów jedno i dwuliściennych odpowiadającej  biologii tych chwastów – wówczas są one zwalczane w okresie największej wrażliwości na stosowane herbicydy, a także zanim zaczną być konkurencyjne dla roślin uprawnych, które dzięki temu wykorzystują w maksymalny sposób swoje możliwości wzrostu i rozwoju.To z kolei przyczynia się w okresie późniejszym do uzyskania znacznej zwyżki plonów.

Stosowanie fungicydów wymaga rozwagi dla uzyskania zadowalających efektów , zwłaszcza w systemie dawek dzielonych możemy zdecydowanie poprawić skuteczność ochrony grzybowej i jednocześnie wydłużyć okres zdrowotności łanu od chorób.

Alternatywą dla intensywnego systemu produkcji, który przy długotrwałym stosowaniu wysokich dawek nawozów i chemicznych środków ochrony roślin może powodować degradację naturalnych warunków glebowych i środowiskowych na polach,  jest między innymi technologia integrowana.Polega ona na  ograniczaniu stosowanie środków ochrony roślin do niezbędnego minimum, a stosowanie nawozów mineralnych ściśle uzależnia się od zasobności gleby i aktualnego stanu odżywienia roślin. W tej sytuacji w celu podniesienia wysokości plonu może nie być uzasadnione dalsze zwiększanie dawek nawozowych i ochrony chemicznej.

Najlepszym rozwiązaniem będzie tutaj zastosowanie bioaktywnych środków wspomagających uprawę roślin o działaniu biostymulującym. Preparaty takie posiadają naturalne wyciągi roślinne, aminokwasy pochodzące m.in. z alg morskich, bioaktywatory wchłaniania działające na lepsze przyswajanie makro i mikroelementów przez blaszkę liściową roślin.Powodują one także intensywniejsze pobieranie składników odżywczych przez system korzeniowy. Dlatego w takim układzie rośliny są zdolne lepiej pobierać składniki z dostarczonych im nawozów mineralnych lub dolistnych. Ma to szczególne znaczenie, gdy występują niekorzystne dla wzrostu roślin okresy suszy lub długotrwałe okresy chłodów, które mogą przejściowo zahamować rozwój upraw polowych.

Jeśli w tak stresującym dla roślin okresie zastosujemy oprysk nalistny preparatem aminokwasowym np. Folifolem ( 0,8- 1l/ha ) połączonym z bogatym w energię ( fosfor ) Shiftem , zawierającym także azot oraz niezbędne mikroelementy ( 1,0-1,5 l/ha ) wówczas bardzo szybko zaobserwujemy korzystny wzrost roślin. Na polach, gdzie występować będą silnie opóźnione we wzroście uprawy np. kukurydza uzyskamy jeszcze zadowalający plon, a tam gdzie rośliny rozwijały się prawidłowo możemy spodziewać się znacznie lepszego plonowania i parametrów jakościowych.