Zwrot towaru – Procedura

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, o ile towar jest w stanie niezmienionym (posiada oryginalne metki i opakowanie, nie był używany ani zniszczony, jest dostarczony w takim stanie, w jakim został wysłany) składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres firmy.

Aby dokonać zwrotu towaru.

1. Poinformuj nas o zamiarze odstąpienia od umowy w  terminie 14 dni. W tym na adres e-mail biuro@farmer-market.pl wyślij wiadomość zatytułowaną:

Odstąpienie od umowy – zamówienie nr #xxx z dnia XX.XX.XXXX ( dzień dokonania zamówienia)

W treści podaj pełne informacje pozwalające nam zidentyfikować Twoje zamówienie, czyli

  • numer dokumentu sprzedaży ( Faktury / Paragonu )
  • imię i nazwisko osoby zamawiającej ( z adresu wysyłki)

2. Następnie wydrukuj i uzupełnij formularz zwrotu (aby go pobrać kliknij w link >> <<) i dołącz wypełniony formularz do przesyłki.

Adres na jaki należy wysłać zwracany towar:

Farmer-Market.pl Aleksandra Tomaszewska-Adamarek

ul. Kozielska 59/29

44-121 Gliwice

3. Po odebraniu i sprawdzeniu zawartości paczki pod względem warunków (opisanych wyżej) zwracamy kwotę odpowiadającą cenie zakupu konto z formularza zwrotu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie zwracamy wszystkie otrzymane płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy tj. koszty wysyłki od sprzedawcy do kupującego, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o zwrocie. Zwrot wpłaty dokonywany jest: przelewem bankowym na konto wskazane w formularzu zwrotu lub na konto z którego dokonana została wpłata.

 

UWAGA!!! Przesyłki zwracane do Nas z opcją za pobraniem nie będą przyjmowane!